مبل خانگی پارلا

مبل خانگی پارلا شامل:

تک نفره

دو نفره لمسه – دو نفره دوخت دار

سه نفره لمسه – سه نفره دوخت دار

جلو مبلی و عسلی

 

توضیحات تکمیلی