مبل خانگی رایکا

مبل خانگی رایکا

شامل :

تک نفره، دو نفره، سه نفره
جلو مبلی و عسلی

توضیحات تکمیلی

ابعاد تک نفره

عرض کلی 78 – عمق کلی 94 – ارتفاع 78

ابعاد دو نفره

عرض کلی 137 – عمق کلی 94 – ارتفاع 78

ابعاد سه نفره

عرض کلی 198 – عمق کلی 94 – ارتفاع 78